Gálatas - 5:2

"He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. "
Gálatas 5:2