2 Samuel - 23:31

"Abi-albón de Arbat, Azmavet de Barhum; "
2 Samuel 23:31