xe amable PERO0 NO0 FASIL ze digna PERO0...


xe amable
PERO0 NO0 FASIL
ze digna
PERO0 NO0 O0RGULLO0ZA
rie
PERO NO A KARKAJADAZz
mira
PERO KON REÇATO
zZe tierna
PERO NO FLEXIBLE
zZe alegre
PERO NO FRIVOLA
ço0nverzZa
PERO ÇON MESURA
zZe dulçe
PERO NO EMPALAGEZz
ama
PERO ÇON ÇAUTELA
o0ye
PERO NO SIEMPRE ÇREAS
ZzE mujer
PERO NO MUÑEÇA