Frases de amiss0709


2 frases de amiss0709
<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/amiss0709/'>amiss0709</a></li>
  </ol>


El primer suspiro de amor es el último de la razón

Amiss0709

<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/amiss0709/'>amiss0709</a></li>
  </ol>


EL PRIMER SUSPIRO DE AMOR ES EL ULTIMO DE LA RAZON

Amiss0709