Frases de carl schmitt


1 frases de carl schmitt
<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/carl_schmitt/'>carl schmitt</a></li>
  </ol>


Soberano es aquel que decide sobre el estado de emergencia.

Carl Schmitt