Frases de federico balart


2 frases de federico balart
<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/federico_balart/'>federico balart</a></li>
  </ol>


De que te vale ser más fuerte, si no sabes ser mejor.

Federico Balart

<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/federico_balart/'>federico balart</a></li>
  </ol>


El hombre, de la vida se va apartando;

Federico Balart