Frases de jill churchill


1 frases de jill churchill
<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/jill_churchill/'>jill churchill</a></li>
  </ol>


No existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser una buena madre.

Jill Churchill