Frases de maritza perez rivera


1 frases de maritza perez rivera
<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/maritza_perez_rivera/'>maritza perez rivera</a></li>
  </ol>


El tiempo es una trampa, de la que cuando te das cuenta es demasiado tarde."

Maritza Perez Rivera