Frases de prosper merimee


1 frases de prosper merimee
<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/prosper_merimee/'>prosper merimee</a></li>
  </ol>


Toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída.

Prosper Mérimée