Frases de ronald david laing


1 frases de ronald david laing
<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/ronald_david_laing/'>ronald david laing</a></li>
  </ol>


Si vale la pena vivir la vida depende de si hay amor en ella.

Ronald David Laing