Frases de Shiki Masaoka


Shiki MasaokaMasaoka Shiki (1867 – 1902), su verdadero nombre era Masaoka Tsunenori, autor, poeta, crítico literario y periodista japones.
104 frases de Shiki Masaoka
  • 1  
  • 2   
  • 3   
  • 4