Frases de stephen kendrick


1 frases de stephen kendrick
<ol class='breadcrumb' itemscope itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autores/'>Autores</a></li>
    <li itemprop='itemListElement'><a href='/autor/stephen_kendrick/'>stephen kendrick</a></li>
  </ol>


«La amargura hace más daño en la vida donde se acumula que en aquel sobre quien se derrama».

Stephen Kendrick